Czytaj
Crohn a AZS - ilustracja

Crohn a AZS

Dr Wojciech Ozimek
Oceń 181

Ostatnio w literaturze fachowej pojawiło się kilka doniesień sugerujących  możliwość istnienia wspólnych korzeni choroby Leśniowskiego-Crohna i atopowego zapalenia skóry. Jest to o tyle istotne, że w obydwu przypadkach etiologia nie jest do końca znana i nieznane są również skuteczne metody leczenia. 

Dla przypomnienia atopowe zapalenie skóry (AZS) jest zaliczane do chorób wywołanych genetycznie uwarunkowaną nieprawidłową reakcją immunologiczną, acz niektórzy badacze zaliczają atopowe zapalenie skóry do chorób psychosomatycznych.

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest przewlekłą, zapalną chorobą jelita, zaliczaną do grupy nieswoistych zapaleń jelit. Opisana została po raz pierwszy przez polskiego lekarza Antoniego Leśniowskiego w 1904 roku, ale dokładniejszego opisu dostarczył Burrill Bernard Crohn ze współpracownikami w 1932 roku, stąd też w większości krajów znana jest jako choroba Crohna. Może dotyczyć każdego jego odcinka, lecz najczęściej lokalizuje się w końcowej części jelita cienkiego oraz początkowej jelita grubego. 

Jaki istnieje związek między tymi chorobami? Badacze sugerują , że odmiana genu na chromosomie 11, który łączony jest z patogenezą choroby Crohna, zwiększa również ryzyko zachorowania na atopowe zapalenie skóry. 

Ponieważ od dawna uznawano, że atopowe zapalenie skóry może mieć  podłoże genetyczne, celem znalezienia przyczyn choroby zbadano genotyp u 9.600 ludzi. Wśród nich znajdowały się dzieci i dorośli chorzy na atopowe zapalenie skóry, osoby zdrowe oraz rodziny, wśród których co najmniej dwoje rodzeństwa było chorych na atopowe zapalenie skóry. Wyniki badania pokazują, że wiele genów ma udział w powstaniu choroby. Szczególnie często występuje zmiana na chromosomie 11, w rejonie którego występuje gen C11orf30, odpowiedzialny za powstawanie białka EMSY. Naukowcy podejrzewają, że mutacja tego genu powoduje atopowe zapalanie skóry. Podobna zmiana na chromosomie 11 występuje u pacjentów chorych na chorobę Crohna, dlatego można założyć wspólny mechanizm powstania choroby, który może prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych różnych organów. W Europie ok. 36% ludzi jest nosicielem tej mutacji. Rzuca to nowe światło na możliwą etiologię obu chorób i w dobie rozwijających się możliwości terapii genowej stwarza pewna nadzieję dla licznej rzeszy chorych.

Dodaj komentarz

Powrót

Popularne artykuły

Rozwiń