Czytaj
Czy to już autyzm? - ilustracja

Czy to już autyzm?

Izabela Czaja-Antoszek
Oceń 400

Trudności z wczesną diagnozą autyzmu.

Wiadomo, że wczesne rozpoznanie problemów w rozwoju dziecka stwarza szansę na szybsze podjęcie interwencji. W praktyce autyzm rzadko bywa rozpoznawany przed ukończeniem przez dziecko 3. roku życia. Badania przesiewowe można wprowadzić już około 18. miesiąca życia dziecka, ale z reguły diagnoza formułowana jest wówczas, gdy dziecko ma około 5 lat. Wiek ten często spowodowany jest tym, że u części dzieci deficyty pojawiają się dopiero wówczas i są najbardziej widoczne. 

Diagnoza autyzmu

Kryteria diagnostyczne autyzmu opierają się na trzech obszarach – interakcjach społecznych, komunikacji i stereotypowych wzorcach zachowania.

1. INTERAKCJE SPOŁECZNE (dla diagnozy autyzmu muszą wystąpić co najmniej dwa objawy z poniższych)

- zaburzenie niewerbalnych zachowań (jak kontakt wzrokowy, ekspresja twarzy, postawa ciała, gestykulacja) i ich nieadekwatność lub brak w relacjach społecznych

- brak relacji rówieśniczych właściwych dla danego wieku

- brak spontanicznego współdzielenia radości, zainteresowań lub osiągnięć z innymi ludźmi

- brak społecznej lub emocjonalnej wzajemności (wymiany)

2. KOMUNIKACJA (dla diagnozy autyzmu musi wystąpić co najmniej jeden z poniższych objawów)

- opóźnienie lub brak rozwoju mowy (dziecko również nie kompensuje braku słów gestami)

- nieumiejętność lub zaburzenie zdolności podtrzymywania konwersacji

- powtarzanie części wyrazów lub słów usłyszanych u rozmówcy

- brak zabawy w udawanie, opartej na społecznym naśladownictwie

3. STEREOTYPOWE ZACHOWANIA (dla diagnozy autyzmu musi wystąpić co najmniej jeden z poniższych objawów)

- sztywne, stereotypowe wzorce zainteresowań (bardzo intensywne lub związane tylko z określonymi przedmiotami – często w zabawie wprawianie zabawek w ruch wirowy)

- sztywne przywiązanie do nietypowych rytuałów (często w zabawie układanie zabawek w określonym porządku)

- powtarzające się manieryzmy ruchowe (trzepotanie palcami, rękoma, kręcenie się)

- uporczywe zajmowanie się częściami obiektów

Dla pełnej diagnozy autyzmu łącznie musi wystąpić przynajmniej 6 z wyżej wymienionych objawów. Nigdy diagnozy autyzmu nie dokonujemy na podstawie pojedynczego zachowania dziecka ani na podstawie opinii jednego specjalisty.

Dziecko 0-36 miesięcy

Dziecko z wczesnymi oznakami autyzmu nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, słabo naśladuje gesty czy dźwięki w zabawie. Ignoruje lub w niewielkim stopniu reaguje na innych, nawet na mamę czy tatę. Preferuje bycie samemu, rzadko się uśmiecha, niewiele min pokazuje swoją twarzą. Ma opóźniony rozwój mowy, ale nie stara się porozumiewać gestami. Jest bardzo mało zainteresowane kontaktem fizycznym z inną osobą – rodzice mają wrażenie, że dziecko nie chce się przytulać. W zabawie interesuje się nietypowymi przedmiotami – klamką, drzwiami, odkurzaczem,  układa zabawki w sztywnym schemacie np. w linii, nie akceptuje innego ułożenia zabawek. Często wpatruje się w światło, lampkę lub migocące przedmioty. Często występuje duża wrażliwość smakowa, a brak wrażliwości na ból, zimno, gorąco.

Okres przedszkolny

Symptomy autyzmu stają się bardziej widoczne, ponieważ u dzieci w tym wieku rozwijają się kompetencje społeczne. Dla dzieci autystycznych charakterystyczny jest brak zainteresowania rówieśnikami, zubożone, rutynowe wzorce zabawy, brak wyobraźni oraz trudności z komunikowaniem się. Dziecko nie potrafi się spontanicznie bawić zabawkami, a kiedy się bawi, robi to w widocznie nietypowy sposób. Nie potrafi odnaleźć się w zabawach w role opartych na społecznym naśladowaniu.

Wiek szkolny

Dzieci z zaburzeniami autystycznymi mają trudności w komunikowaniu się, nie nawiązują przyjaźni z rówieśnikami, ich zabawa jest uboga, pozbawiona wyobraźni, w zainteresowaniu i zachowaniu widoczne są przejawy sztywności.

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, które ma bardzo różnorodną postać. Nieprawidłowości występują w różnych obszarach rozwoju i na różnych jego etapach kształtują się inaczej. Dodatkowo im młodsze dziecko, tym trudniej odróżnić czysty autyzm od innych zaburzeń rozwoju. Autyzm to zespół objawów, który powinien być zdiagnozowany przez kilku specjalistów oraz przy współpracy środowiskowej rodziców. 

Dodaj komentarz

Powrót

Popularne artykuły

Rozwiń