Czytaj
Czy żłobek wpływa na dzieci? - ilustracja

Czy żłobek wpływa na dzieci?

Dr Wojciech Ozimek
Oceń 219

Czy pobyt w żłobku wpływa negatywnie na rozwój dziecka, czy nie? To zagadnienie wywołujące wiele emocji. 

Ilość czasu, jaką dziecko spędza w ośrodkach dziennej opieki nie przekłada się na problemy w jego zachowaniu, pomimo, iż wskazywały na to wyniki wcześniejszych badań– stwierdzają naukowcy z amerykańsko-norweskiego zespołu badawczego.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Child Development kolega Eric Dearing, wraz ze współpracownikami, przedstawił wyniki badań z udziałem aż 75 tysięcy norweskich dzieci, które w ciągu dnia przebywały w placówkach opiekuńczych. Nie stwierdzono, jakoby dzieci te przejawiały więcej problemów w zachowaniu niż dzieci pozostające przez całą dobę pod opieką rodziny. To pierwsze badanie na tak wielką skalę. 

Naukowcy zaproponowali także szereg wyjaśnień dla uzyskanych w badaniu wyników, odwołując się zarówno do różnej metodologii badań, przyjmowanej przez osoby zajmujące się tematem, jak i do norweskiej polityki socjalnej.

Wysokie standardy opieki obowiązujące w Skandynawii, regulowane odpowiednimi przepisami i ustawami, ograniczają ryzyko, iż opiekowanie się małym dzieckiem przez osoby inne niż rodzice będzie w jakiś sposób negatywnie wpływać na jego funkcjonowanie. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych norwescy rodzice nie oddają też do żłobków dzieci przed ukończeniem przez nie pierwszego roku życia.

Ponadto, na problemy w zachowaniu dziecka większy wpływ ma jakość sprawowanej przez rodziców opieki niż jej czas.

Badacze podkreślają na przykład, że pomiędzy rodzeństwem nie stwierdzano zazwyczaj żadnych statystycznie istotnych różnic w zachowaniu– nawet wówczas, gdy dzieci te spędzały w placówkach opiekuńczych różną liczbę godzin.

W poprzednich badaniach nie poddawano tak szczegółowej analizie konkretnych przyczyn, dla których poszczególne rodziny decydowały się na umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej. Tymczasem to czynniki rodzinne, a nie sam fakt sprawowania przez państwo opieki nad dziećmi, mogą odpowiadać za odnotowywane problemy w zachowaniu .

Autorzy badania uważają, że kolejnym krokiem powinno być rozszerzenie ich badań poza Stany Zjednoczone i Norwegię oraz przeprowadzenie badań podłużnych tzw. analiza funkcjonowania dzieci ,aż do okresu dorastania. Umożliwiłoby to stwierdzenie, jak długofalowe mogą być skutki oddania małego dziecka do żłobka oraz jakie dokładnie czynniki odpowiadają za problemy w zachowaniu dziecka. 

Dodaj komentarz

Powrót

Popularne artykuły

Rozwiń