Czytaj
Edukacja przedszkolna – co warto wiedzieć? - ilustracja

Edukacja przedszkolna – co warto wiedzieć?

Oceń 145

Dawniej zadaniem przedszkola było zaspokojenie potrzeb dziecka oraz wpajanie mu podstawowych zasad i wartości. Obecnie czasy się zmieniły i edukacja przedszkolna zyskała na znaczeniu. Liczne badania potwierdzają, że pierwsze lata rozwoju dziecka są znaczące dla późniejszego egzystowania jednostki. Im więcej dziecko przyswoi w okresie przedszkolnym, tj. pomiędzy 3 a 7 rokiem życia, tym łatwiej będzie mu się odnaleźć w sytuacjach społecznych, czy zawodowych.

Nalezy wiedzieć, że u dziecka w wieku przedszkolnym następuje wzrost bystrości wzroku o nawet 40%, rozwój pamięci, która pogłębia się najczęściej podczas zabawę, rozwój emocji (uczuć), zaczyna się ono posługiwać językiem w sposób poprawny gramatycznie, zaczyna również rozumować i wnioskować. Im więcej różnorodnych bodźców dziecko otrzyma, tym większy rozwój nastąpi, czyli idąc dalej, im lepszy program edukacji przedszkolnej, tym więcej nasze dziecko z przedszkola wyniesie.

Co do programów właśnie, a dokładnie, co do pewnych nurtów, które przedszkola praktykują, wyróżniamy parę możliwości. Oczywiście trudno tutaj obiektywnie ocenić, które są lepsze, a które gorsze. Z pewnością taka ocena wychodziła będzie zarówno z ust badaczy, pedagogów, jak również z doświadczeń rodziców.

A więc wyróżniamy dwa główne podejścia do edukacji przedszkolnej: oparte na zabawie oraz akademickie. Pierwsze, jak się zapewne domyślacie, bazuje na zabawie, jako podstawowym czynniku stymulującym dziecko do rozwoju. Drugie podejście skupia się na czytaniu, przyswajaniu wiedzy matematyczno-naukowej, nauczyciel przyjmuje tutaj rolę dowodzącą, porządkuje i planuje czas dzieci. Wybór filozofii nauczania zależy od tego co cenimy najbardziej w edukacji u dziecka. Czy chcemy skierować ją na swobodne przyswajanie wiedzy, skupić się na rozwoju twórczym, kreatywnym, czy też wolimy, by nasze dziecko miało zorganizowany czas, by przyswajało języki, uczyło się myślenia logicznego?

W oparciu o powyższe filozofie, przedszkola praktykują konkretne metody nauczania. Wyróżniamy zatem:

Montessori

Metoda jest autorskim pomysłem Marii Montessori, pierwszej kobiety-lekarza we Włoszech. Jej głównym przesłaniem jest odrzucenie ławek i postanowienie na swobodny rozwój dziecka. Metoda ta zakłada, że każdy powinien rozwijać się własnym tempem, a każda mała istota w trakcie swojego rozwoju przechodzi przez tzw. fazy wrażliwe, na etapie których z łatwością zdobywa nowe umiejętności i wiedzę. Istotne jest też tutaj otoczenie oraz pomoce dydaktyczne. Otoczenie powinno być czyste i uporządkowane, każda rzecz powinna mieć w nim swoje miejsce i być ogólnodostępna. Pomoce dydatkyczne to głównie przedmioty drewniane, koraliki, albo przedmioty codziennego użytku. Charakterystyczne dla tej metody jest również łączenie dzieci w różnym wieku w ramach jednej grupy przedszkolnej np. 2,5-latków z 3 i 4-latkami. Ma to na celu stworzenie naturalnych warunków wychowawczych oraz pokazanie różnic międzyludzkich.

Waldorf

A właściwie pedagogika waldorfowska, nazwę swą wzieła od pierwszej szkoły robotniczej powstałej przy fabryce cygar Waldorf-Astoria. Jej twórcą był Rudolf Steiner. Opiera się ona na działaniu twórczym, bo zgodnie z filozofią jej autora – wychowanie jest sztuką. Dzieci więc poznają świat przez śpiewanie, malowanie, grę na instrumentach, czy prace praktyczne, ręczne. W tej szkole nie ma ocen, a nauczyciel sam wymyśla system motywacyjny. Działania nauczyciela muszą być skierowane na rozwój kreatywności i samodzielności u wychowanków. W tej pedagogice liczy się również rytm, który pomaga zachować bezpieczeństwo i spokój. Istotne jest też naśladowanie, które tutaj traktowane jest jako naturalne działanie mające na celu poznanie świata.

Reggio Emilia

Pedagogika, jako projekt – od takiej idei wychodzi ten model wychowania, który nazwę wziął od włoskiego regionu. Tutaj nie ma hierarchii – nauczyciele pracują we współpracy z rodzicami. Nie ma też całościowej koncepcji, bo skoro zmienia się otoczenie, to i podejście do wychowania musi ulec zmianom. Jest natomiast ogół zasad, którymi propagatorzy Reggio się kierują i są to np. spojrzenie na dziecko, jako na jednostkę samodzielną i aktywną w zdobywaniu wiedzy. Nauczyciel ma być konstruktorem wiedzy budowanej na pomysłach dziecka. Istotne jest dokumentowanie przez wychowawcę poczynań podopiecznych – pomaga to w rekonstrukcji procesu nauki, ale również pomaga dzieciom uporządkować swój sposób myślenia. Podobnie jak w metodzie Montesorri, grupy są łączone bez względu na wiek. Ma to na celu wymianę doświadczeń i zdobywanie wiedzy w kontakcie z rówieśnikami. Zabawki w szkole Reggio często tworzone są własoręcznie przez dzieci. Otoczenie organizowane jest w porozumieniu z nimi, nic nie może się tam wydarzyć bez ich wiedzy i zgody.

Language immersion

Zapożyczona z ameryki metoda dopiero od niedawna gości w polskich przedszkolach. Jej głównym założeniem jest wykorzystanie naturalnych predyspozycji dzieci do przyswajania języków obych. Dzięki tej metodzie dziecko uczy się języka używanego przez nauczyciela do zwykłej, codziennej komunikacji, czy wydawania poleceń. Przez to, że przedszkolak jest dosłownie zanurzony (immersion – zanurzenie) w język naturalnym dla niego staje się taka komunikacja.

Powyższe przykłady metod, to jedynie wybrane propozycje, przedszkola mogą korzystać również z wielu innych programów opartych na metodach przeszłych, jak i współczesnych. Przed zapisem dziecka warto wcześniej porozmawiać z dyrektorem placówki, bądź nauczycielem, jaką metodę dane przedszkole praktykuje, by mieć lepszy obraz tego w jaki sposób wiedzę nasza pociecha będzie przyswajać.

Dodaj komentarz

Powrót

Popularne artykuły

Rozwiń